placeholder

Szanujemy nawzajem swoje umiejętności, wiedzę, ale i czas. Dbamy o jasność zasad i celów, efektywność spotkań i tempo podejmowania decyzji. Tak, aby nasza praca była dobrze zorganizowana, przynosiła pożądane skutki, i była źródłem satysfakcji.

placeholder

Współpraca to istota naszego działania: słuchanie i rozumienie argumentów, otwartość i szacunek, sprawna komunikacja. Wspieramy i rozwijamy te cechy, dbając o jakość trybu spotkań i przestrzeganie organizacyjnego ładu.

placeholder

Wiedzę i umiejętności pomnażamy każdego dnia, wdrażając nowe rozwiązania, poszukując szans rozwoju, realizując kolejne, często pionierskie projekty.

Co jest dla nas ważne

w naszej codziennej pracy

Cenię elastyczny czas mojej pracy. Dzięki temu mogę bez stresu, w dogodny dla mnie i dla firmy sposób godzić zawodowe zadania ze sprawami osobistymi, które nie zawsze da się przewidzieć i zaplanować na czas "po pracy". Jest to ważny przejaw zaufania pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Co jest dla nas ważne

w naszej codziennej pracy

Projekty, które realizujemy są często pionierskie, odważne, na tyle innowacyjne, że wymagają od nas ciągłego poszerzania wiedzy. Najbardziej cenię to, ile uczymy się przy każdym nowym zadaniu - szukamy wiedzy w zewnętrznych źródłach, zbieramy dane, uczymy się od siebie nawzajem.

Co jest dla nas ważne

w naszej codziennej pracy

Ciągłe doskonalenie naszych projektów i procesów, aktualność rozwiązań które wspólnie tworzymy, wszystko to powoduje, że i w powtarzalności jest miejsce na kreatywną pracę. Cieszę się, że jestem częścią zespołu ludzi, którzy inspirują, potrafią słuchać i są otwarci nie tylko na swoje przekonania.

Co jest dla nas ważne

w naszej codziennej pracy

Możliwością do pogłębienia wiedzy i poszukiwania nowych pomysłów są z jednej strony projekty, których się podejmujemy, ale i studia podyplomowe oraz MBA. Możemy korzystać z pełnej oferty uczelni z Grupy Merito na preferencyjnych warunkach. To unikalna wartość pracy dla branży edukacyjnej.

Dołącz do nas

Tu odnajdujemy to, co ważne w naszym zawodowym życiu

Siłą Merito są ludzie, ich talenty i ambicje. To oni budują twórcze i skuteczne zespoły, wyznaczają cele i poszukują innowacyjnych sposobów ich realizacji. Odnoszą sukcesy, uczą się na błędach, nigdy nie nudzą się w pracy.

Praca w Merito to:

  • praca w systemie hybrydowym (1 tydzień - 3 dni w biurze/2 dni w domu; 2 tydzień - 2 dni w biurze/3 dni w domu)
  • możliwość skorzystania z pakietu dodatków pozapłacowych: opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie na życie
  • dodatkowe dni wolne w roku
  • możliwość podjęcia studiów podyplomowych na preferencyjnych warunkach 
  • dostęp do specjalistycznej wiedzy – szkolenia, spotkania z ekspertami, literatura fachowa 
  • elastyczny czas pracy
  • wsparcie zespołu, tworzącego kreatywne środowisko pracy
  • kursy języka angielskiego