banner
banner
banner

Czym się zajmujemy

Wspieramy rozwój niepublicznych uczelni wyższych.

Zarządzamy i doradzamy. Od 30 lat zdobywamy i pomnażamy nasz organizacyjno-zarządczy know-how, pełniąc rolę założyciela uczelni.

Nasze główne obszary doradcze to: strategie rozwoju, marketing na rynku edukacyjnym, systemy informatyczne, pozyskiwanie funduszy unijnych, współpraca akademicka i międzynarodowa, badania, analizy i rekomendacje strategiczne.

Doradzamy w szkolnictwie wyższym od ponad 25 lat.

Guy with tablet

Partnerstwo

czytaj więcej →

Guy with tablet

Partnerstwo

to dla nas zaufanie, pomoc, współpraca i równe traktowanie. W tym duchu dzielimy się wiedzą i informacjami. Pracujemy uczciwie i transparentnie. Jesteśmy otwarci na ludzi i ich umiejętności. Wspólnie poszukujemy rozwiązań, tworzymy atmosferę zrozumienia i szacunku.

Guy with tablet

Profesjonalizm

czytaj więcej →

Guy with tablet

Profesjonalizm

to wysoki poziom wykonywanej przez nas pracy. Dbamy o najwyższą jakość proponowanych rozwiązań. Rozwijamy naszą wiedzę – tworzymy ją i czerpiemy z zewnątrz. Dzięki temu rozumiemy procesy zachodzące na rynku i podążamy za trendami. Decyzje podejmujemy w oparciu o dane, wiedzę i doświadczenie.

Guy with tablet

Nastawienie na rozwój

czytaj więcej →

Guy with tablet

Nastawienie na rozwój

Indywidualnie i jako zespoły dążymy do bycia lepszymi we wszystkim, co robimy. Uczymy się i otwarcie dzielimy się wiedzą. Dzięki temu nie stoimy w miejscu, lecz rozwijamy wszystkie aspekty naszej działalności. Jesteśmy przygotowani na zmiany i jesteśmy w stanie je przewidzieć.